https://www.weedclubthailand.com/

“กัญชา” มีดีกว่าที่คุณคิด

n image depicting a variety of cannabis plants, showcasing their diverse properties including different colors, shapes, and sizes. The plants are rich in trichomes, which contain the cannabinoids responsible for the therapeutic and psychoactive effects associated with cannabis

สรรพคุณและคุณสมบัติของ “กัญชา”

เรามาทำความเข้าใจกันว่ากัญชามีสรรพคุณอะไรบ้างและมีอาการอย่างไรเมื่อเราใช้กัญชา

 1. ช่วยเจริญอาหาร: การใช้กัญชาสามารถกระตุ้นความอยากอาหารและเพิ่มความสามารถในการรับประทานอาหารของร่างกายได้
 2. ช่วยผ่อนคลายและทำให้อารมณ์ดีมากขึ้น: กัญชามีสารสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายและมีอารมณ์ดีขึ้น สารเคมีเหล่านี้ทำงานกับระบบประสาทและส่งผลกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารที่สร้างความสุข
 3. ช่วยให้นอนหลับง่าย: บางครั้งการใช้กัญชาสามารถช่วยส่งเสริมการนอนหลับในบางผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถช่วยในการแก้ปัญหานอนไม่หลับ
 4. ลดอาการคลื่นไส้และอาเจียน: กัญชามีคุณสมบัติที่ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียน เช่นในผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดที่ส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน
 5. บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง: กัญชามีสารสำคัญที่มีคุณสมบัติแก้ปวดได้ เช่นในกรณีของอาการปวดเรื้อรัง
 6. ต่อต้านอาการซึมเศร้า: บางศึกษาพบว่ากัญชาสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ สารสำคัญในกัญชาที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราสามารถลดอาการซึมเศร้าได้บ้าง
 7. ยับยั้งเซลล์มะเร็ง: มีการวิจัยพบว่าสารในกัญชาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้

อาการเมื่อใช้ “กัญชา”

Cannabis users no less likely to be motivated or able to enjoy life's pleasure | University of Cambridge

เมื่อเราใช้กัญชาแล้ว ผู้คนแต่ละคนอาจมีอาการตอบสนองที่แตกต่างกันไป บางครั้งอาการเหล่านี้จะมีอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้:

 • วิงเวียนศีรษะ
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • ปากแห้ง
 • คอแห้ง
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • เจ็บหน้าอก
 • หายใจไม่ออก
 • กระวนกระวาย
 • อารมณ์แปรปรวน
 • เห็นภาพหลอน
 • วิตกกังวล

ข้อดีและข้อเสียของ “กัญชา”

good side and bad side for weed

ข้อดีของกัญชา:

 • ช่วยเพิ่มความอยากอาหารในกรณีที่คุณมีปัญหาในการรับประทานอาหารหรือเบื่ออาหาร
 • ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ในกรณีที่คุณมีปัญหาคลื่นไส้
 • ในใบกัญชามีสาร cannabinoids ที่มีฤทธิ์ในการลดอาการซึมเศร้าในบางราย
 • ในการวิจัยพบว่าสาร THC ที่อยู่ในใบกัญชาสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้
 • กัญชาสามารถช่วยลดการเจริญเติบโตของเนื้องอกเนื้อร้ายในกรณีของมะเร็งได้
 • ช่วยให้คุณหลับสนิทมากขึ้นในกรณีที่คุณมีปัญหานอนไม่หลับ

ข้อเสียของกัญชา:

 • หากใช้กัญชาในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้คุณมีอาการเมาคล้ายเหล้า มองภาพหล่อน มีอาการหูแววหวาดระแวงและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
 • ผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิตไม่ควรใช้กัญชา เนื่องจากอาจทำให้เกิดความสับสน วิตกกังวล สมาธิสั้น และสูญเสียความสามารถในการควบคุมตัวเอง
 • การใช้กัญชาในปริมาณมากและใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพร่างกายและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้น เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ลดน้ำหนัก และซูบผอม
 • กัญชายังทำให้ปริมาณอสุจิในเพศชายลดน้อยลง เนื่องจากมีฤทธิ์ที่ส่งผลต่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเพศชาย
 • การสูบกัญชาในปริมาณ 4 ซองเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ 1 ซอง และยังมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้มากกว่าคนสูบบุหรี่ถึง 5 เท่า

การใช้กัญชาทางการแพทย์

Cannabis research bill clears US Congress

กัญชาสามารถใช้รักษาโรคหลายๆ โรค เช่น:

 • กัญชาสามารถรักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
 • กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 • กัญชาสามารถช่วยรักษาโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยา
 • กัญชาสามารถใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ได้
 • กัญชาสามารถใช้รักษาโรคพาร์กินสันได้
 • กัญชาสามารถใช้รักษาโรคผิวหนังชนิดตุ่มน้ำและโรคผิวหนังอักเสบได้
 • กัญชาสามารถช่วยในการรักษาโรคภาวะนอนไม่หลับ
 • กัญชาสามารถช่วยรักษาโรควิตกกังวลได้

การใช้กัญชาเพื่อการรักษาอาจมีข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะ สำหรับผู้ที่สนใจใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนการใช้งาน

 

อ้างอิง :
Is marijuanna safe and effective as medicine?

A Quick Take on Cannabis and Its Effect

Cannabis – Wikipedia